Czekamy na Ciebie!

Stowarzyszenie „Acus” – Akademia Rozwoju i Inspiracji Młodego Człowieka

– to my, rodzice dzieciaków z Poradni !!!

Działaliśmy dotąd jako Rada Rodziców przy Poradni. W 2011 roku podjęliśmy decyzję o powołaniu Stowarzyszenia jako partnera Poradni, by pomóc naszym dzieciom i jeszcze bardziej rozszerzyć ofertę PP-P 21. Rozpoczęliśmy pracę w lutym 2012 r. Od tego czasu zrealizowaliśmy 10 projektów, prowadzonych na terenie poradni i szkół białołęckich, w większości całorocznych dla w sumie 4374 osób !!!

Jest to wspólna praca Stowarzyszenia „Acus” i białołęckiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 21.

Od 2 kwietnia 2014 roku jesteśmy organizacją pożytku publicznego.

Adresując działania do dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli
stale zwiększamy dostępność do pomocy psychologicznej i innej specjalistycznej.

POMAGASZ SWOJEMU DZIECKU, MOŻESZ POMÓC
JESZCZE BARDZIEJ JEMU I INNYM DZIECIOM !

Możesz przekazać 1% swojego podatku na rzecz naszego wspólnego Stowarzyszenia.
NR KRS 0000392053

Zapraszamy również Ciebie do wspólnej pracy z nami … !!!

Kontakt: III czwartek miesiąca, godz. 19.30, pok. 60
w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 21