Ruszamy z nowym projektem „Z kreatywnością nam po drodze”

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

Trwają prace nad przygotowaniem  nowego projektu pod nazwą „Z kreatywnością nam po drodze”, adresowany do dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, ich rodziców oraz nauczycieli.

Zadania, które będą proponowane w ramach projektu są następujące:

  1. warsztaty integracyjne (2.godzinne) dla klas z I poziomu edukacyjnego organizowane w oparciu o ideę twórczej pedagogiki;
  2. trening umiejętności społecznych, adresowany do grupy dzieci o szczególnych problemach komunikacyjno – relacyjnych, wykorzystujący pomysłowość uczniów w rozwiązywaniu różnych sytuacji problemowych;
  3. warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców; (przejdź do formularza zgłoszeniowego)
  4. warsztaty komunikacji dla rodziców akcentujące umiejętności rozwiązywania sytuacji problemowych;(przejdź do formularza zgłoszeniowego)
  5. warsztaty psychoedukacyjne dla nauczycieli doskonalące ich umiejętności pracy z dziećmi z trudnych środowisk;
  6. projektowe zajęcia edukacyjne dające dzieciom możliwość twórczego rozwoju – uczenie dzieci pracy zespołowej:
  7. bajki terapeutyczne uczące szanowania wartości uniwersalnych jako element integracji dzieci pochodzących z różnych środowisk z elementami wizualizacji plastycznej i muzycznej emocji – integrowanie grupy rówieśniczej.(przejdź do formularza zgłoszeniowego)

 

Jak zwykle do współpracy zaprosimy świetnych specjalistów – psychologów i pedagogów – gotowych poprowadzić dla Was i Waszych dzieci zajęcia z obszarów integracji, komunikacji i twórczego rozwoju.  Proponujemy małe, bardzo kameralne grupy zajęciowe.

Jeśli Twoje dziecko ma fajne pomysły, lubi bawić się, spędzając czas z rówieśnikami, chce wspólnie z koleżankami i kolegami realizować kreatywne projekty – zapraszamy :))

 

O terminach i miejscu spotkań powiadomimy Państwa za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Realizacja projektu przewidziana jest:  luty-czerwiec 2018 r.