Akademia Pana Euzebiusza II

W II edycji „Akademii Pana Euzebiusza” ma miejsce kontynuacja indywidualnej pracy erapeutycznej adresowanej do uczniów z obu poziomów edukacyjnych. Prowadzona jest także praca z rodzinami. Szczególny akcent położony został jednak w tym roku na warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży o profilu integracyjnym. Na wniosek Szkoły podejmowane są także tematy dotyczące umiejętności komunikacyjnych, uczące prawidłowych relacji społecznych, umiejętności rozwiązywania spraw trudnych w sposób aprobowany społecznie. Realizatorzy projektów wspólnie  z kadrą Szkoły podejmują tematy trudności wychowawczych. W jednym przypadku – w związku  potrzebami – podjęty został także temat „straty i żałoby”. Praca wychowawcza z uczniami ma aktualnie niezwykłe znaczenie w związku z sytuacją pandemiczną, licznymi zachowaniami uczniów wskazującymi na wysoki poziom nieradzenia sobie z emocjami.