Krok po kroku – dobra perspektywa

Krok po kroku – dobra perspektywa

luty 2017 – grudzień 2017

Program profilaktyczno – pomocowy dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz dla rodziców / opiekunów i kadry pedagogicznej – w ramach projektu objęto opieką 273 uczniów; wsparcie uzyskało 21 nauczycieli; równolegle prowadzona była praca wspomagająca dla rodziców uczniów objętych opieką terapeutyczną – projekt finansowany był przez Zarząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.