Akademia Pana Ambrożego

Stowarzyszenie „Acus” – Akademia Rozwoju i Inspiracji Młodego Człowieka  prowadzi autorskie projekty z obszaru pomocy psychologiczno – pedagogicznej na terenie Pragi – Południe. Współpracujemy ze Szkołami Podstawowymi z tego rejonu.  Decyzją Władz Oświatowych m. st. Warszawy i Dzielnicy Praga – Południe  na drodze konkursowej rekomendowane zostały  do prowadzenia na terenie placówki oświatowej 2 projekty wybrane przez Szkoły.

Projekt „Akademia Pana Ambrożego” jest nastawiony przede wszystkim na pracę w klasach. Mówimy tutaj o trening umiejętności komunikacyjnych, problemie przemocy rówieśniczej i agresji, optymalizacji umiejętności pracy w zespole. Nie zapominamy o rodzicach i nauczycielach. Jest to zgodne ze stałą filozofią pracy „Acusa” koniecznych równoległych działań do dzieci/młodzieży, rodziców, nauczycieli, kadry psychologiczno – pedagogicznej.