Zarząd – członkowie

Zarząd – kadencja III

Nowak Dariusz – Prezes
Omiecińska- Stan Renata – Wiceprezes
Sokołowska-Marczuk Katarzyna – Wiceprezes

Zarząd – kadencja II

Nowak Dariusz – Prezes
Sosnowska Żaneta – Wiceprezes
Paczkowski Grzegorz – Skarbnik
Pietrzkowski Tomasz – Sekretarz

Zarząd - kadencja II
Zarząd – kadencja II

Komisja rewizyjna

Sokołowski Radosław – Przewodniczący
Zwolińska Anna – Członkini
Koper Dorota – Członkini

Komisja rewizycja - kadencja II
Komisja rewizycja – kadencja II