Misja

Misja

Misją Stowarzyszenia „Acus” – Akademia Rozwoju i Inspiracji Młodego Człowieka jest pomoc najbliższym naszemu sercu – dzieciom i młodzieży.