Stowarzyszenie „Acus” jest organizacją pożytku publicznego, działającą non profit, która powstała dzięki wspólnej inicjatywie rodziców dzieci i młodzieży objętych opieką przez Poradnię Psychologiczno–Pedagogiczną Nr 21 i dyrekcję tejże Poradni. Organizacja rozpoczęła swoją merytoryczną działalność na przełomie roku 2011 i 2012. Bezpośrednią przyczyną podjęcia decyzji o założeniu Stowarzyszenia była potrzeba środowiska lokalnego – szkół i przedszkoli, w których uczyły się dzieci i młodzież wymagające pomocy specjalistycznej, w tym w szczególności dzieci i uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Myślą przewodnią organizacji jest podejmowanie działań równolegle do dziecka, rodzica i nauczyciela oraz wychowawcy, także kadry psychologiczno–pedagogicznej z placówek oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych.

Łącznie w okresie 6 lat działalności objętych zostało opieką prawie 6500 osób.

Aktualne projekty

Projekty zrealizowane

 1. Razem… to znaczy lepiej, 2017
 2. Krok po kroku – dobra perspektywa, 2017
 3. Krok po kroku… lepsze jutro, 2016
 4. Razem… ja moja rodzina i szkoła, 2016
 5. RAZEM… ja, moja rodzina i szkoła, 2015
 6. Krok po kroku… lepsze jutro, 2015
 7. Zaczynamy w przedszkolu…, 2015
 8. Razem… ja, mama, tata i moja pani / mój nauczyciel, 2014
 9. Krok po kroku – idźmy razem do przodu, 2014
 10. Matematyczne cuda, 2014
 11. Krok po kroku – dobrze jest być razem, 2013
 12. Razem łatwiej, bezpieczniej, radośniej, 2013
 13. Mistrz ortografii, 2013
 14. Krok po kroku… na wspólnej drodze w budowaniu dobrej przyszłości, 2012
 15. Podajmy sobie rękę, 2012
 16. Świąteczny uśmiech, 2012
 17. Pomoc społeczna, 2012
 18. Czwartkowe spotkania z książką, 2011-2012