Historia

Stowarzyszenie „ACUS” wywodzi się ze środowiska rodziców, skupionych w Radzie Rodziców, działającej przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 21 w Warszawie. W wyniku zmiany przepisów prawa (uniemożliwienie działania rad rodziców przy poradniach), w 2005 r. działająca przy Poradni Rada Rodziców została rozwiązana. Wtedy zaczęliśmy zastanawiać się, co zrobić, aby nadal wspierać Poradnię. I tak zrodził się pomysł założenia Stowarzyszenia, które we współpracy z Poradnią niosłoby pomoc dzieciom, poprzez wdrażanie programów edukacyjnych finansowanych ze środków unijnych, samorządowych, przeznaczonych dla organizacji pozarządowych.

Stowarzyszenie „ACUS” powstało i zostało zarejestrowane w 2011 roku. Zgodnie z założeniami statutowymi nasze Stowarzyszenie działa w partnerstwie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 21.