Opis działań aktualnie prowadzonych

Stowarzyszenie „Acus” – Akademia Rozwoju i Inspiracji Młodego Człowieka powstało niedawno z inicjatywy Rodziców i specjalistów z partnerskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 21. Od samego początku celem podejmowanych przez nas działań jest szukanie rozwiązań pozwalających na poszerzenie możliwości pomocy dzieciom i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zapytacie pewnie – co to są te specjalne potrzeby edukacyjne, o jakich dzieciakach mowa?

Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi to między innymi dzieci niesłyszące i słabo słyszące, niewidzące i słabo widzące, to dzieciaki mogące mieć trudności w rozwoju intelektualnym lub z tak zwanymi dysharmoniami rozwojowymi… Ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi są uczniowie z problemami w czytaniu i pisaniu, bądź szerzej rzecz ujmując z tak zwanymi specyficznymi trudnościami w nauce, także dzieci i młodzież z problemami emocjonalno – społecznymi. Ale uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi są także dzieci i młodzież zdolna. One także wymagają tak zwanej specjalnej organizacji metod pracy i nauki.

Pomoc tym dzieciom i młodzieży oraz pomoc rodzicom tych dzieci w wyjątkowo ważnej sztuce opieki i wychowania to cel, jaki sobie przyjęliśmy. Jest to cel zbieżny z celem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 21 – stąd wspólnota działań, pomysłów i rozwiązań. Połączyły nas wspólne ideały ważności spraw dzieci i młodzieży i rozumienie ogromnej roli rodziców i nauczycieli w procesie wychowywania i opieki każdego dziecka, w tym szczególnie dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Jest tych dzieci dużo. Mądre statystyki podają, iż jest ich około 20 % w populacji. Oznacza to, iż w 30.osobowej klasie mamy przynajmniej piątkę, szóstkę takich dzieciaków.

Jesteśmy organizacją non profit. Aktualnie dążymy do tego, by stać się organizacją pożytku publicznego. Na obecnym etapie pracujemy systemem projektowym i nawet nieźle nam to wychodzi. Tylko w ubiegłym, 2012 roku wygraliśmy wraz z Poradnią trzy bardzo duże projekty. Były to – projekt finansowany przez Urząd Wojewody Mazowieckiego „Podajmy sobie rękę – pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób” i projekt „Krok po kroku – na wspólnej drodze w budowaniu dobrej przyszłości” – oba projekty adresowane były do młodzieży gimnazjalnej, rodziców i nauczycieli.

Dla dzieci młodszych oraz dla uczniów objętych pomocą socjoterapeutyczną w ramach akcji „Zróbmy razem coś dobrego” wygraliśmy konkurs „Czwartkowe spotkania z książką”, włączając się do ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.

Zeszły rok wykorzystaliśmy też na przygotowanie nowych projektów – i znów się nam udało.

W styczniu tegoż roku dowiedzieliśmy się o wygraniu dwóch przygotowanych w ubiegłym roku projektów z możliwością ich realizowania przez organizacje pozarządowe –mowa konkursie ogłoszonym przez Zarząd Dzielnicy Białołęka i Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia w Dzielnicy Białołęka. Są to projekt „Krok po kroku – dobrze jest być razem”, ponownie adresowany do młodzieży gimnazjalnej i tym razem również ponadgimnazjalnej oraz projekt „Razem łatwiej, bezpieczniej, radośniej”, którego odbiorcami także będą rodzice i nauczyciele oraz tym razem uczniowie z klas IV – VI szkoły podstawowej. Programy mają charakter profilaktyczno – terapeutyczny i mają na celu pomóc uczniom z trudnościami w relacjach społecznych.

W styczniu też nasz kolejny projekt „Mistrz ortografii” zyskał uznanie jurorów. Tym razem do projektu zaproszeni zostają uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, czyli z tak zwaną dysleksją rozwojową ze starszych klas szkoły podstawowej oraz uczniowie szkół gimnazjalnych.

UFFF !!! Chyba nieźle jak na praktycznie pierwszy rok działalności. Trzymajcie za nas kciuki… , a jak byście chcieli się do nas przyłączyć – zapraszamy.

Napiszcie do nas na adres: kontakt@akademia-acus.org.pl