Akademia Pana Euzebiusza

Stowarzyszenie „Acus” – Akademia Rozwoju i Inspiracji Młodego Człowieka prowadzi autorskie projekty z obszaru pomocy psychologiczno – pedagogicznej na terenie Pragi –Południe. Współpracujemy ze Szkołami Podstawowymi z tego rejonu. Decyzją Władz Oświatowych m. st. Warszawy i Dzielnicy Praga – Południe na drodze konkursowej rekomendowane zostały do prowadzenia na terenie placówki oświatowej 2 projekty wybrane przez Szkoły.

W projekcie „Akademia Pana Euzebiusza” położono duży nacisk na doskonalenie umiejętności pracy nauczycieli z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także z dziećmi z problemami relacyjno – społecznymi i wychowawczymi. Projekt zakłada objęcie pomocą dzieci w formie TUS i TZA oraz przewiduje objęcie indywidualną pomocą dzieci i – w uzasadnionych przypadkach rodziny wymagające szczególnego wsparcia psychologicznego.