Akademia Przyjaciół

W projekcie „Akademia Przyjaciół” został szczególnie wyakcentowany aspekt dotyczący kontroli emocji. Organizowane są warsztaty psychoedukacyjne profilaktyczno diagnostyczne dla klas z problemami komunikacyjnymi, relacyjnymi, wychowawczymi. Szczególnie wyakcentowana jest  tematyka przeciwdziałania zjawisku buillingu w szkole zarówno na I jak II poziomie edukacyjnym. Równolegle realizowany jest cykl warsztatów psychoedukacyjnych dla nauczycieli, wspomagający ich w trudnej pracy wychowawczej. Do udziału w warsztatach psychoedukacyjnych zaproszeni zostali także rodzice.