Wygrane granty naszego partnera

Nasz Partner – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 21 – po raz kolejny wygrała w styczniu aż 4 Granty Biura Edukacji – najwięcej w całej Warszawie. Dla Poradni są to już 37 wygrane projekty. I my – jako – Stowarzyszenie i Poradnia – bardzo się z tego cieszymy.

Granty Biura Edukacji rekomendują do realizacji i finansują najbardziej innowacyjne i potrzebne z punktu widzenia potrzeb środowiska działania – programy adresowane do odbiorców pomocy psychologiczno – pedagogicznej i innej specjalistycznej, ważnej dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli.

W chwili obecnej rozpoczęta jest VII już z kolei edycja Grantów. Granty Poradni 21 z aktualnej edycji to:

Warsztaty dla nauczycieli, pedagogów, psychologów rozwijania u uczniów umiejętności kształtowania kontroli złości, kreowania właściwych umiejętności społecznych i emocjonalnych – jest to bardzo ważne przy rosnącej licznie dzieciaków, które nie radzą sobie ze swoimi emocjami i preferują rozwijanie konfliktów między sobą i z dorosłymi przy użyciu siły.

Warsztaty – zatytułowane „Współpraca, nie walka” – uczące nauczycieli coachingu – jako nowej metody pracy z uczniami – w ramach projektu trzy klasy tzw. „trudne” zostaną objęte pomocą poprzedzoną diagnozą sytuacji w klasie w oparciu o strategię pracy z uczniem z zaburzeniami zachowania; nauczyciele z klas zaproszeni zostaną na warsztat „Nie taki diabeł straszny, jak go malują”, podpowiadający jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami uczniów, po którym będzie miał miejsce coaching indywidualny poszkoleniowy; projekt zamknie tzw. on the job training, zakładający uczestniczenie coacha – trenera w lekcji prowadzonej przez nauczyciela, po którym nauczycielowi przekazane zostaną tzw. informacje zwrotne z ewentualnymi wskazówkami do dalszej pracy.

Dla młodzieży poszukującej swojej własnej drogi życiowej, ścieżki kształcenia z perspektywą wyboru zawodu odpowiadającego predyspozycjom i możliwościom ucznia opracowany został trzeci Grant – „Doradztwo zawodowe na odległość”. Ma on na celu w szczególności zagwarantować możliwość współpracy ucznia z doradcą drogą e-mailową, przy wykorzystaniu technologii komputerowych. Szczególnie to ważne w przypadku uczniów z tak zwanymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, przede wszystkim uczniów z poważnymi problemami zdrowotnymi, uczniów niepełnosprawnych. Ważne jest, by młody człowiek miał szansę na wolne, niezależne, samodzielne podejmowanie decyzji zgodnie z jego zainteresowaniami, pasjami, potrzebą. To otworzy drogę do przekonania o własnej wartości, o prawie do osiągania marzeń, najbardziej wydawałoby się czasem niewiarygodnych celów. Projekt ma na celu również zapobieganie wypadaniu młodzieży z tzw. systemu szkolnego.

I – uwaga – czwarta propozycja, tym razem adresowana do najmłodszych. O prawo do zabezpieczenia przed przyszłymi ewentualnymi problemami w szkole zadbali neurologopedzi z Poradni. Postawili na ważność jak najwcześniejszego wykrywania wad mowy u dzieci stanowiących w dalszej perspektywie jedną z ważnych przyczyn trudności w nauce czytania i pisania. postawili na przesiewowe badania logopedyczne dzieci już od momentu urodzenia i dzieci przedszkolne. Neurologopedzi z Poradni wiedzą – „Im wcześniej dziecku i jego rodzicowi się pomoże, tym szansa na sukces większa, a pomoc krótsza i najbardziej efektywna”. Neurologopedzi postanowili dotrzeć do dzieciaków z ośrodków pediatrycznych, żłobków i, oczywiście przedszkoli. Gratulujemy pomysłu. Przesiewowe badania pozwolą na wczesne wychwycenie ewentualnych problemów i podjęcie pracy, która pomoże dziecku i jego rodzicom w pokonywaniu trudności.

Wszystkim realizatorom gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji grantów!

Uśmiech dziecka – projekt w ramach budżetu partycypacyjnego

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Białołęki do zapoznania się z projektem złożonym w ramach budżetu partycypacyjnego na rok 2017 pod nazwą Uśmiech dziecka. Projekt dotyczy stworzenia nowoczesnej sali do pedagogicznej terapii stymulacyjnej na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 21 i jest odpowiedzią na rosnące w dzielnicy potrzeby wsparcia dzieci z dysfunkcjami w nauce czytania i pisania.

Każdy może wyrazić własną opinię na temat projektu poprzez forum internetowe lub przyjść na spotkanie informacyjne 3 marca, godz. 18:00 – 21:00 w Szkole Podstawowej nr 110, ul. Bohaterów 41 i zabrać głos w dyskusji.

Czekamy na Ciebie!

Stowarzyszenie „Acus” – Akademia Rozwoju i Inspiracji Młodego Człowieka

– to my, rodzice dzieciaków z Poradni !!!

Działaliśmy dotąd jako Rada Rodziców przy Poradni. W 2011 roku podjęliśmy decyzję o powołaniu Stowarzyszenia jako partnera Poradni, by pomóc naszym dzieciom i jeszcze bardziej rozszerzyć ofertę PP-P 21. Rozpoczęliśmy pracę w lutym 2012 r. Od tego czasu zrealizowaliśmy 10 projektów, prowadzonych na terenie poradni i szkół białołęckich, w większości całorocznych dla w sumie 4374 osób !!!

Jest to wspólna praca Stowarzyszenia „Acus” i białołęckiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 21.

Od 2 kwietnia 2014 roku jesteśmy organizacją pożytku publicznego.

Adresując działania do dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli
stale zwiększamy dostępność do pomocy psychologicznej i innej specjalistycznej.

POMAGASZ SWOJEMU DZIECKU, MOŻESZ POMÓC
JESZCZE BARDZIEJ JEMU I INNYM DZIECIOM !

Możesz przekazać 1% swojego podatku na rzecz naszego wspólnego Stowarzyszenia.
NR KRS 0000392053

Zapraszamy również Ciebie do wspólnej pracy z nami … !!!

Kontakt: III czwartek miesiąca, godz. 19.30, pok. 60
w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 21