Doposażenie stowarzyszenia Acus

28 października 2019 r. podpisaliśmy umowę na realizację zadania publicznego z miastem Stołecznym Warszawą pod tytułem „doposażenie stowarzyszenia Acus”

Otrzymaliśmy kwotę dotacji w wysokości 19 986,06zł

Pozyskane środki umożliwiły nam wyposażenie nowych pomieszczeń na ul. Stanisławowskiej 7 w Warszawie w niezbędne meble i pomoce diagnostyczne dla psychologów i pedagogów.