Mądre dzieciństwo III edycja

Projekt „Mądrę dzieciństwo” – III edycja zakłada (jako kontynuacja projektu pod tą samą nazwą od 2018 r.) objęcie opieką specjalistyczną dzieci z I etapu edukacyjnego z aktywnym włączaniem rodziców i nauczycieli. Ponownie pojawią się, obok warsztatów klasowych – sprawdzonych form pracy, warsztatów dla rodziców i warsztatów dla nauczycieli, propozycje takie jak zajęcia bajkoterapii, zajęcia projektowe skierowane głównie dla dzieci nieśmiałych pomagające im otworzyć się, zaistnieć na terenie klasy, rozwijające ich zainteresowania. Wszystkie działania mają za zadanie podniesienie samooceny, uczą współdziałania ze sobą dzieciaków z różnych środowisk kulturowych. Szczegółowa tematyka warsztatów i innych zajęć projektowych jest każdorazowo uzgadniana z dyrektorem Szkoły i kadrą psychologiczno – pedagogiczną placówki oświatowej i zgodna z programem profilaktyczno – wychowawczym szkoły.