Mądre dzieciństwo IV edycja

Projekt „Mądrę dzieciństwo” – IV edycja zakłada (jako kontynuacja projektu pod tą samą nazwą od 2018 r.) objęcie opieką specjalistyczną dzieci z I etapu edukacyjnego z aktywnym włączaniem rodziców i nauczycieli. Ponownie pojawią się, obok warsztatów klasowych – sprawdzonych form pracy, propozycje takie jak zajęcia bajkoterapii, zajęcia projektowe skierowane dla dzieci nieśmiałych pomagające im otworzyć się, zaistnieć na terenie klasy, rozwijające ich zainteresowania. Wszystkie działania mają za zadanie podniesienie samooceny, uczą współdziałania ze sobą dzieciaków z różnych środowisk kulturowych. Szczegółowa tematyka warsztatów i innych zajęć projektowych jest każdorazowo uzgadniana z dyrektorem Szkoły i kadrą psychologiczno – pedagogiczną placówki oświatowej i zgodna z programem profilaktyczno – wychowawczym szkoły.