Moje życie – moje wybory III edycja

Projekt „Moje życie – moje wybory” – III edycja jest projektem adresowanym do uczniów starszych klas szkoły podstawowej .Stanowi kontynuację projektów o tej samej nazwie od 2018 r. cieszącym się bardzo dużym uznaniem szkół i przede wszystkim bezpośrednich odbiorców, o czym świadczą ankiety ewaluacyjne. Punktem wyjścia dla skutecznych form pomocy jest właściwe określenie potrzeb i możliwości dziecka / ucznia, uwzględniająca kontekst środowiskowy funkcjonowania dziecka. Dlatego w projekcie utrzymany został szeroki wachlarz warsztatów dla uczniów, rodziców zakładające szczególne akcentowanie kwestii współedukacji dzieci, także pozostały propozycje socjoterapeutyczne, takie jak kluby młodzieżowe , praca projektowa młodzieży.