Moje życie – moje wybory IV edycja

Projekt „Moje życie – moje wybory” – IV edycja jest projektem adresowanym do uczniów starszych klas szkoły podstawowej .Stanowi kontynuację projektów o tej samej nazwie od 2018 r. cieszącym się bardzo dużym uznaniem szkół i przede wszystkim bezpośrednich odbiorców, o czym świadczą ankiety ewaluacyjne. W projekcie utrzymane zostały propozycje ofertowe o największej skuteczności i największym zapotrzebowaniu. Punktem wyjścia dla skutecznych form pomocy jest właściwe określenie potrzeb i możliwości dziecka / ucznia, wielopłaszczyznowa, kompleksowa diagnoza, uwzględniająca kontekst środowiskowy funkcjonowania dziecka. Następstwem jest adresowanie pomocy do dziecka / ucznia zgodnie z jego potrzebami i możliwościami.