„Acus” wspiera dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

„Acus” wspiera dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

2018

19.03.2018 została podpisana z Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy umowa na realizacje zadania publicznego pod nazwą: „Acus” wspiera dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. To projekt mający na celu (poprzez poprawę technicznej i organizacyjnej strony Stowarzyszenia oraz zakupu urządzenia do Indywidualnej Stymulacji Słuchowej metodą Johansena) rozszerzenie specjalistycznej oferty, pozwalającej na dalszą pomoc dzieciom i młodzieży, ich rodzicom i opiekunom.