Czwartkowe spotkania z książką

Czwartkowe spotkania z książką

grudzień 2011 – czerwiec 2012

Program realizowany we współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną Nr 21 – program przeznaczony był dla dzieci młodszych – podopiecznych Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 21 oraz dla młodzieży objętej zajęciami socjoterapeutycznymi w Poradni – program został sfinansowany przez Bank w ramach konkursu ogólnopolskiego dla instytucji publicznych i organizacji pozarządowych; celem programu było zaszczepienie wśród dzieci i młodzieży zamiłowania do klasycznej literatury pięknej, kreowanie wśród podopiecznych wartości uniwersalnych, uczenie szacunku do drugiego człowieka – dzieci i młodzież poznawały umiejętności dobrej komunikacji, uczyły się właściwych relacji interpersonalnych, poznawały sposoby konstruktywnego rozwiązywania sytuacji problemowych – liczba uczestników projektu – 40 uczestników zajęć socjoterapeutycznych oraz 20 dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym;