Krok po kroku… na wspólnej drodze w budowaniu dobrej przyszłości

Krok po kroku… na wspólnej drodze w budowaniu dobrej przyszłości

wrzesień 2012 – grudzień 2012

Młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna to ludzie poszukujący… , poszukujący własnej drogi życiowej. Często jest to młodzież zbuntowana, przeciwstawiająca się autorytetom, ale tak naprawdę – zgodnie z prawami rozwoju – szukająca w tym właśnie momencie własnej tożsamości, szukająca wartości pewnych, wartości niepodważalnych.

„Krok po kroku – na wspólnej drodze w budowaniu dobrej przyszłości” – rok 2012

W konfrontacji z rzeczywistością Młodzi Ludzie widzą często rozbieżność między wartościami głoszonymi przez Dorosłych a rzeczywistym życiem Dorosłych. Szczególnie jest to istotne w takich środowiskach, gdzie brak jest porozumienia, wiele jest chaosu, dysharmonii i zagubienia.

„Krok po kroku – na wspólnej drodze w budowaniu dobrej przyszłości” – to projekt partnerskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 21, w którego realizacji bardzo aktywny udział wzięło Stowarzyszenie „Acus” – Akademia Rozwoju i Inspiracji Młodego Człowieka. Projekt uzyskał bardzo wysoką akceptację merytoryczną Biura Polityki Społecznej, a został zrealizowany dzięki środkom finansowym uruchomionym przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Dzielnicy Białołęka.

Autorzy i realizatorzy projektu – Poradnia i Stowarzyszenie – zaproponowali Młodym Ludziom z gimnazjów i szkoły ponadgimnazjalnej dyskusję warsztatową na temat wartości, na temat sposobów porozumiewania się między ludźmi, umiejętności ich słuchania i nadawania komunikatów o treściach zgodnych z intencjami nadawcy. Rozmawialiśmy na warsztatach o umiejętności życia, o sposobach rozwiązywania spraw problemowych w taki sposób, by obie strony sytuacji trudnej miały poczucie satysfakcji z przyjętej strategii załatwienia sprawy. W warsztatach wzięło udział około 500 uczniów. Chętni do pogłębienia pracy nad sobą zostali zaproszeni na spotkania z socjoterapeutami, psychologami i – w sytuacjach super ważnych – z psychoterapeutami. Takich Młodych Ludzi było ponad pięćdziesięciu.

Pracowali ze specjalistami także rodzice lub opiekunowie Młodych Ludzi. Pracowali wychowawcy z Domów Dziecka – na warsztatach, na indywidualnych spotkaniach, w trakcie organizowanych dyskusji na temat specyfiki okresu adolescencji, na temat prawa Młodych Ludzi, będących w tym wieku, do poszukiwań, czasami bardzo kontrowersyjnych, na temat tego, jak owe poszukiwania można przekuć na dobre relacje, na budowanie dobrych wartości.

W dyskusjach Dorosłych o Młodzieży wzięło udział wiele osób. Wspólnie wiele żeśmy się nauczyli. Postanowiliśmy my – jako Stowarzyszenie i Poradnia Nr 21 – wspólnie temat kontynuować.

Pomoc Młodym Ludziom w poszukiwaniu dobrych wartości, w budowaniu ich pozytywnego myślenia i kreatywnego poszukiwania własnego miejsca na ziemi jest tego warta.