Krok po kroku… lepsze jutro

Krok po kroku… lepsze jutro

luty 2016 – grudzień 2016

Program był adresowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz konsekwentnie rodziców i opiekunów prawnych, także kadry pedagogicznej z placówek oświatowych i instytucjonalnej pieczy zastępczej; realizowany był na zasadach zgodnych z kolejnymi edycjami projektów „Krok po kroku”; w ramach projektu objęto opieką łącznie 384 osób, z czego 248 uczniów, 48 rodziców, 88 nauczycieli i wychowawców, w tym przedstawicieli kadry psychologiczno – pedagogicznej; projekt ponownie rekomendowany był do realizacji przez Zarząd Dzielnicy m. st. Warszawy.