Krok po kroku… lepsze jutro

Krok po kroku… lepsze jutro

Organizowany przez Stowarzyszenie „Acus” – Akademia Rozwoju i Inspiracji Młodego Człowieka – partner Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 21

Jest to program profilaktyczny dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz dla rodziców / opiekunów i kadry pedagogicznej.

Termin realizacji projektu: 1 luty 2015 r. do 31 grudzień 2015 r.
Koordynator: Katarzyna Sokołowska-Marczuk / Anna Zwolińska
Adresatami projektu są uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – młodzież w wieku adolescencji (dojrzewania) z Dzielnicy Białołęka oraz rodzice uczniów, nauczyciele, wychowawcy i kadra psychologiczno – pedagogiczna z placówek oświatowych i placówek opiekuńczo – wychowawczych.

W ramach zadań projektowych adresowanych do młodzieży zakładana jest realizacja:

 1. warsztatów pomocowych adresowanych do klas wskazanych przez szkołę o charakterze profilaktycznym i zarazem diagnostycznym o tematyce zgodnej z zapotrzebowaniem szkoły, a przede wszystkim klasy,
 2. pomocy psychologicznej lub psychoterapeutycznej, w przypadkach uzasadnionych, dla uczniów, organizowanej w uzgodnieniu z rodzicami / opiekunami prawnymi młodych ludzi,
 3. zajęć socjoterapeutycznych dla uczniów z trudnościami / problemami w relacjach społecznych, również organizowanymi na mocy uzgodnionych między rodzicami i specjalistami decyzji.

W ramach zadań projektowych adresowanych do rodziców zakładana jest realizacja:

 1. konsultacji doradczo – informacyjnych dla rodziców na bazie których proponowane będą określone formy pomocy dla rodziców,
 2. warsztatów umiejętności wychowawczych – prowadzonych w na terenie Gimn. 123 dla rodziców uczniów – kontynuacja spotkań z ubiegłego roku szkolnego,
 3. poradnictwa psychologicznego i zarazem wsparcia terapeutycznego dla rodziców / opiekunów prawnych uczniów z problemami opiekuńczo- wychowawczymi,
 4. grupy analitycznej dla rodziców uczniów pragnących zgłębić problem „sztuki wychowawczej” w stosunku do młodzieży w wieku adolescencji.

W ramach zadań projektowych adresowanych do nauczycieli i wychowawców z placówek oświatowych i placówek opiekuńczo wychowawczych oraz kadry psychologiczno – pedagogicznej planowane jest:

 1. zorganizowanie grupy wsparcia o charakterze superwizyjnym dla wychowawców oraz kadry psychologiczno – pedagogicznej – spotkania będą zorganizowane w Domu Dziecka na Klasyków oraz w Zespole Szkół nr 43,
 2. prowadzenie konsultacji monitorujących traktowanych jako pomoc merytoryczna dla nauczycieli i wychowawców oraz kadry psychologiczno – pedagogicznej z placówek oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych,
 3. prowadzenie punktu konsultacyjnego dla nauczycieli i kadry pedagogicznej z możliwością korzystania z niego przez rodziców uczniów na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 21 – celem jest zwiększenie dostępności do pomocy specjalistycznej dla zainteresowanych.

Zadania wymienione w ramach projektu realizować będą specjaliści – psycholodzy, socjoterapeuci i psychoterapeuci z przygotowaniem pedagogicznym, z doświadczeniem w pracy zarówno warsztatowej jak i w obszarze pomocy indywidualnej dziecku i rodzinie.

Łączna przewidywana liczba odbiorców projektu w liczbach:

 1. uczniowie: około 25 – 29 osób,
 2. rodzice / opiekunowie prawni: 44 – 62 osób oraz osoby korzystające z punktów konsultacyjnych,
 3. nauczyciele i wychowawcy: 23 – 28 osób,
 4. nauczyciele i wychowawcy korzystający z punktów konsultacyjnych.

Łącznie: ok. 92 – 119 osób.

W ramach ścisłej współpracy przy realizacji projektu z instytucjami pracującymi na rzecz dziecka planowana jest wspólna praca nad KOLEJNYM PROGRAMEM rozwiązującym obszary problemowe młodzieży w wieku adoluscencji.