Mądre dzieciństwo

Mądre dzieciństwo

2018

Projekt „Madre dzieciństwo” zakłada objęcie opieką specjalistyczną dzieci z I etapu edukacyjnego z aktywnym włączaniem ponownie rodziców i nauczycieli. Obok sprawdzonych form pracy pojawią się nowe propozycje takie jak zajęcia bajkoterapii, zajęcia projektowe dla dzieci młodszych rozwijające ich zainteresowania, uczące współdziałania ze sobą dzieciaków z różnych środowisk kulturowych. Projekt przeznaczony jest dla około 400 odbiorców.