Mądre dzieciństwo II edycja

Mądre dzieciństwo II edycja

2019

Projekt „Madre dzieciństwo II edycja” zakłada  (jako kontynuacja projektu pod tą sama nazwą z 2018 r.) objęcie opieką specjalistyczną dzieci z I etapu edukacyjnego z aktywnym włączaniem ponownie rodziców i nauczycieli. Obok sprawdzonych form pracy pojawią się znowu propozycje takie jak zajęcia bajkoterapii, zajęcia projektowe dla dzieci młodszych rozwijające ich zainteresowania, uczące współdziałania ze sobą dzieciaków z różnych środowisk kulturowych.