Matematyczne cuda

Matematyczne cuda

kwiecień 2014 – czerwiec 2014

Program był adresowany do uczniów szkół podstawowych i uczniów szkół gimnazjalnych, objętych pomocą terapeutyczną na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 21; realizacja projektu pozwoliła na zwiększenie częstotliwości spotkań z uczniami, przez co rozszerzony został materiał programowy realizowany na zajęciach; realizacja zadań uzupełniona została o dodatkowe treningi biofeedback, zwiększające koncentrację uwagi; równolegle ogłoszony został konkurs matematyczny; liderzy konkursu zaproszeni zostali na wycieczkę do Banku, gdzie mieli możliwość bliżej przyjrzeć się kuluarom pracy bankowej – pomysł spotkał się z ogromnym zainteresowaniem uczestników projektu (liczba uczestników projektu – 100 osób).