Razem… to znaczy lepiej

Razem… to znaczy lepiej

luty 2017 – grudzień 2017

Program adresowany był do uczniów szkół podstawowych oraz dla rodziców / opiekunów dzieci i kadry pedagogicznej z uwzględnieniem personelu medycznego i przedstawicieli pomocy społecznej – w ramach projektu objęto pomocą specjalistyczną 248 uczniów – projekt finansowany był przez Zarząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.