Punkty konsultacyjne 2015

Punkty konsultacyjne 2015

 1. Punkt konsultacyjny 2015, projekt „Krok po kroku … lepsze jutro”
  – Grażyna Rembelska, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 21.
 2. Grupa wsparcia – punkt konsultacyjny 2015, projekt „Krok po kroku … lepsze jutro”
  – Renata Omiecińska, Gimnazjum Nr 125.
 3. Grupa wsparcia 2015, projekt „Krok po kroku … lepsze jutro”
  – Ewa Surowiec, Dom Dziecka – Klasyków.
 4. Punkt konsultacyjny 2015, projekt „Razem … ja, moja rodzina i szkoła”
  – Joanna Matanowska, Szkoła Podstawowa Nr 257.
 5. Punkt konsultacyjny 2015, projekt „Razem … ja, moja rodzina i szkoła”
  – Renata Omiecińska, Szkoła Podstawowa Nr 355.

SP – Szkoła Podstawowa
Gimn. – Gimnazjum
PPP – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Data Godzina Miejsce Kontakt Projekt
25.03.2015. 13.15 – 16.15 SP 257, sala 35 mgr Joanna Matanowska psycholog Razem … ja, moja rodzina i szkoła
29.04.2015. 13.15 – 14.45 SP 257, sala 35 mgr Joanna Matanowska psycholog Razem … ja, moja rodzina i szkoła
06.05.2015. 14.00 – 16.00 Gimn. 125, gab. pedagoga mgr Renata Omiecińska psycholog Krok po kroku … lepsze jutro
13.05.2015. 14.00 – 16.00 SP 355, sala 259 mgr Renata Omiecińska psycholog Krok po kroku … lepsze jutro
20.05.2015. 13.15 – 14.45 SP 257, sala 35 mgr Joanna Matanowska psycholog Razem … ja, moja rodzina i szkoła
22.05.2015. 14.00 – 16.00 SP 355, sala 259 mgr Renata Omiecińska psycholog Razem … ja, moja rodzina i szkoła
22.05.2015. 16.00 – 19.00 PPP Nr 21, gab.40 mgr Grażyna Rembelska
psycholog
Krok po kroku … lepsze jutro
20.05.2015. 14.00 – 16.00 Gimn. 125, gab. pedagoga mgr Renata Omiecińska psycholog Krok po kroku … lepsze jutro
29.05.2015. 14.00 – 16.00 SP 355, sala 259 mgr Renata Omiecińska psycholog Razem … ja, moja rodzina i szkoła
03.06.2015. 14.00 – 16.00 Gimn. 125, gab. pedagoga mgr Renata Omiecińska psycholog Krok po kroku … lepsze jutro
19.06.2015. 16.00 – 19.00 PPP Nr 21, gab.40 mgr Grażyna Rembelska psycholog Krok po kroku … lepsze jutro

Projekt został podzielony na dwie części ze względu na przerwę wakacyjną.
Po zakończeniu pierwszej połowy w terminie do 10 września 2015 r. zostanie przedstawiona kolejna cześć harmonogramu.

finansowanie_z_syrenka_biale_tlo

my site