Warsztaty komunikacji dla rodziców akcentujące umiejętności rozwiązywania sytuacji problemowych

[civicrm component=”event” id=”2″ action=”register” mode=”live” hijack=”0″]