Podsumowanie Walnego Zgromadzenia 2014

22 maja 2014 roku odbyło się Walne Zgromaczenia Stowarzyszenia Acus – Akademia Rozwoju i Inspiracji Młodego Człowieka. Podsumowaliśmy naszą działalność w 2013 roku.

Zrealizowaliśmy cztery programy, dwa duże i dwa mniejsze. W programie „Krok po kroku – dobrze jest być razem” brało udział ok. 600 osób. Był to program o charakterze profilaktyczno-diagnostycznym i pomocowym skierowany dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, rodziców, opiekunów i nauczycieli. Projekt finansowany przez m. st. Warszawa.

Drugi duży program Razem łatwiej, bezpieczniej, radośniej realizowaliśmy również przez niemal cały rok 2013. Wzięło w nim udział ok. 560 osób. Tym razem skierowaliśmy naszą uwagę na uczniów szkół podstawowych, ich rodziców i nauczycieli. Szczególnym zainteresowaniem obdarzyliśmy rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym i ze środowisk patologicznych.

Projekt Mistrz ortografii odbył się dzięki mecenasowi BRE Banku. Byliśmy partnerem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 21 i zorganizowaliśmy dwuetapowy konkurs wiedzy i umiejętności z zakresu poprawnego pisania. Setka dzieci z tzw. dysleksją rozwojową, podopieczni Poradni, podniosła swoją wiedzę i umiejętności w tym zakresie.

Ostatni wymieniony projekt Świąteczny uśmiech przeprowadziliśmy na przełomie lat 2012/2013 przy okazji Świąt Bożego Narodzenia. Dzieci z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, członkowie stowarzyszenia oraz pracownicy Banku BRE zbierały zabawki, gry edukacyjne, ksiązki oraz filmy DVD, które zostały podarowane podopiecznym białołęckich Domów Dziecka. Projekt uczył umiejętności dostrzegania potrzebującego człowieka, uczył umiejętności dzielenia się własnym dobrem z drugim, uczył umiejętności dobrych wzajemnych relacji.

Należy podkreślić bardzo dobre kontakty i współpracę Stowarzyszenia „Acus” z władzami dzielnicy Białołęka. Stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w pracach Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego.

To był udany rok!
Dziękujemy i zapraszamy do nas 🙂

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *