Krok po kroku… jutro zależy od dziś – zaczynamy edycję 2016

Miło nam poinformować, że w dniu 01.lutego 2016 r. przedstawiciele Stowarzyszenia „Acus” podpisali umowę z władzami Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, która to finansuje projekt, na prowadzenie programu profilaktycznego, wygranego przez nas już po raz piąty, pod nazwą „Krok po kroku … jutro zależy od dziś”.

Program ten, jak i w poprzednich latach, będzie trwał od lutego do grudnia br., oczywiście z przerwą wakacyjną. W tegorocznym projekcie nowością są zajęcia coachingu dla rodziców i nauczycieli. Jest dla nas mobilizujące to, że coraz większym zainteresowaniem cieszą się warsztaty dla rodziców-rodzin i nauczycieli, wychowawców. Wiedza z zakresu rozwoju naszych dzieci w wieku gimnazjalnym, a i ponadgimnazjalnym, w przypadkach koniecznej kontynuacji terapii, konkretne narzędzia do pracy z młodzieżą, jakie otrzymują dorośli, przynosi wymierne rezultaty. Do współpracy przy projektach, zapraszamy każdorazowo Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 21 przy ul. Marywilskiej 44 w Warszawie. To dzięki tam pracującym, wysoko wykwalifikowanym, z dużym doświadczeniem i zamiłowaniem specjalistom, pedagogom, psychologom, socjoterapeutom, trenerom, możemy pomagać, wspierać dzieciaki i ich rodziny.

Jeśli ktoś czuje, potrzebuje wsparcia, pomocy w rozwiązywaniu problemów, zapraszamy do zapoznania się z naszą propozycją. Szczegóły informacji w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 21 tel.grzecznościowy 22 814 10 61 wew. 13.

Nasz program kierujemy do młodzieży i rodziców, do wychowawców z placówek oświatowych i instytucjonalnej opieki zastępczej z Dzielnicy Białołęka.

Pozdrawiamy